ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στους παρακάτω κλάδους:

  • Αγορές, πωλησεις, μισθώσεις ακινήτων
  • Αντιπαροχές
  • Σύμβουλοι-εκτιμητές ακίνητης περιουσίας
  • Εκδόσεις τραπεζικών δανείων
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Φοροτεχνικά
  • Αρχιτεκτονικές στατικές μελέτες - τοπογραφικά
  • Κατασκευές - επίβλεψη - αποκαταστάσεις.
  • Διαχείρηση επιχειρήσεων
 
 
On-line Υπηρεσίες

Μέσω της ιστοσελίδας μας δείτε επίσης: